Inzake trappen Snowworld

Geacht College,

Afgelopen dagen heeft het goed gesneeuwd in Landgraaf en onze gemeente was bedekt met een
mooi pak sneeuw. De Wilhelminaberg werd afgelopen dagen goed bezocht door mensen die wilden
genieten van de sneeuw. Maar ook werd de berg bezocht door mensen die er komen om daar hun
sportactiviteiten uit te voeren.

Lees verder

Schriftelijke vragen art 37 vragen over crisisopvang asielzoekers

Geacht College,


We hebben regelmatig in de media kunnen vernemen dat noodopvang voor Oekraïners omgeturnd
werd tot “tijdelijke crisisopvang” voor asielzoekers. De volgende stap is dat deze tijdelijkheid een
semipermanent of permanent karakter krijgt, daar onze regering doet er helemaal niets aan om de
hoge instroom te verminderen en de druk onverminderd hoog zal blijven en waarschijnlijk nog zal
groeien.

Lees verder

art 37 vragen, Capaciteit Elektriciteitsnetwerk

Geacht College,


Op donderdag 08-06 heeft netbeheerder Tennet een formele melding gemaakt bij de ACM,
toezichthouder op de energiemarkt, dat er een voorlopige stop komt voor nieuwe bedrijven en
instanties Limburg en Noord-Brabant die een aansluiting willen op het elektriciteitsnet. Het
gaat daarbij zowel om afname als opwek van elektriciteit. De reden hiervoor is gelegen in het
feit dat het spanningsnet in beide provincies nagenoeg aan de maximale capaciteit zit.

Lees verder

art 37 vragen, Vechtpartij tussen kermismedewerkers en jeugdigen

Geachte voorzitter,

 De aanleiding van deze artikel 37 brief is dat de PVV vernomen heeft van verschillende mensen dat
de sfeer op de kermis in Landgraaf zeer dreigend was en dat mensen zich zeer onveilig voelden, ook
“de Limburger” berichtte hierover in een artikel op 02-05-2022.
De Loco-burgemeester heeft ook besloten omdat er een dreigende sfeer hing de kermis eerder te
sluiten.

Lees verder

Vragen ex artikel 37 reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Landgraaf, Speeltuin Lauradorp

Geachte voorzitter,

De aanleiding van deze artikel 37 brief is dat de PVV-fractie op uitnodiging van het bestuur Speeltuin
Lauradorp een gesprek met hen heeft gehad. De sluiting kwam volgens het bestuur van de speeltuin
als een donderslag bij heldere hemel. De PVV fractie hecht waarde aan een transparant beleid jegens
haar inwoners en is benieuwd naar de overwegingen van college in deze casus om tot sluiting over te
gaan.

Lees verder

  • 1
  • 2