Inbreng PVV inzake aanvullen budget Leisure Lane

De projecten van IBA, en zo dus ook de Leisure Lane, zijn een zorgenkindje van parkstad. Die diverse
onderdelen hebben een gezamelijke noemer en dat is budgetoverschrijding. De gevraagde soberheid
door de provinciale staten, uitgedrukt in een amendement om 2 miljoen te bekorten op het
oorspronkelijke plan van Leisure Lane (een super innovatie asfaltlaag), lijkt alweer om zeep geholpen.
Het amendement voorzag er ook in dat het provinciebestuur met de gemeenten in gesprek zou gaan
om de soberheid te verkennen. Hebben die gesprekken ook plaatsgevonden en wat was daar de
uitkomst van?

Lees verder